Teknisk handbok februari 2017

Projektering - typritningar

Sidan Typritningar består av Styrande dokument, ritningsram, ritningshuvud samt ett antal typritningar.

 

Under Styrande dokument återfinns bl a Malmö Gatukontors IT-handledning som styr hur digitalt material ska tas fram, hanteras, lagras och levereras samt mallar och annat stödmaterial.

 

Det flesta typritningar finns nu även som dwg. Fr o m januari 2016 uppdateras typritningarna löpande vid behov och därför ska alltid en kontroll ske vid projektstart att de senaste typritningarna används.