Teknisk handbok december 2018

Konstbyggnader - Broar & kajer - Grundläggning

C.1.1 Geotekniska förutsättningar

 

Geoteknisk kategori GK2 eller GK3 ska tillämpas.

 

C.1.3 Påltyper

 

Kraven i C gäller för de påltyper som i AMA beskrivs under koderna:

 

CCB.12 beskriver "Slagning av pålar av betong för bro",

 

CCB.13 beskriver "Slagning av pålar av betong för väg- och järnvägsbank mm",

 

CCB.221 beskriver "Slagning av spetsburna pålar av stål för bro",

 

CCB.31beskriver "Slagning av pålar av trä för väg- och järnvägsbank mm",

 

CCD.211 beskriver "Borrning av stålkärnepålar för bro, brygga, kaj o d" och

 

CCE beskriver "Grävning och gjutning av pålar"