Teknisk handbok december 2018

Projektering - dagvatten & skyfall

Ett skyfall är ett regn som inte kan hanteras i dagvattensystemet.