Teknisk handbok december 2018

Konstbyggnader - Broar & kajer - Öppningsbara broar

H.1 Allmänt

 

Vid utformning av bro och styrsystem ska enkelhet eftersträvas.

 

Inga elektriska eller mekaniska delar som ingår i brons öppningsbara funktion får förekomma under nivån +3.30 i RH 2000. Samma gäller för hålrum mm som kan vattenfyllas.

 

För övrigt gäller att kompletterande text tas fram till varje enskilt objekt.

 

J Rörbroar

 

Kompletterande text tas fram till varje enskilt objekt.

 

K Tillfälliga byggnadsverk

 

Kompletterande text tas fram till varje enskilt objekt.

 

L Övriga byggnadsverk

 

Utöver nedan text tas kompletterande text fram till varje enskilt objekt.

 

L.2.3 Spont

 

Spont ska dimensioneras för mycket hård slagning i kalkberg och ska ha en styvhet och stålkvalitet därför.

 

Tillfällig spont dimensioneras som permanent spont men med krav på anpassad livslängd samt utredning om den ska lämnas kvar och kapas på rätt nivå eller dras upp.

 

M Förbättring

Kompletterande text tas fram till varje enskilt objekt.